नागौरी पुरी

(0 reviews)
नागौरी पुरी

आवश्यक साहित्य (Ingredients)

बनविण्याचा मार्ग (Directions)

  1. मैदा, रवा मिळवून पाणी टाकावे नागौरी पुरीची साईज पूरीपेक्षा थोडीशी मोठी असते, या अंदाजाने गोळे बनवा आणि लाटा.
    कढईत तूप गरम करून अशा तर्‍हेने पुर्‍या तळाव्या की त्या फुटु नये.
    नागौरी पुरी सुजी हलव्या बरोबर खाण्यासाठी स्वादिष्ट लागते. यांना भाजी बरोबर देखील खाता येते.
    हे एक स्वदिष्ट व्यंजन आहे.

You may also like