બેક્ડ સ્પાઈસી ટોસ્ટ

(0 reviews)
બેક્ડ સ્પાઈસી ટોસ્ટ

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. બટાકાને બાફી, છોલી માવો બનાવવો. લીલા વટાણાને મિક્સરમાં વાટી ભૂકો કરવો. બન્ને ભેગા કરી, તેમાં મીઠું, ખાંડ, ગરમ મસાલો વાટેલાં અાદું-મરચાં, કાજુનો ભૂકો, નાળિયેરનું ખમણ, તલ,લીંબુનો રસ અને લીલા ધાણાને સમારી, ધોઈ કોરા નાંખવા.

    બ્રેડની સ્લાઈસની ચારે બાજુની કિનાર કાપી, તેના ઉપર માખણ લગાડવું. પછી તૈયાર કરેલો મસાલો મૂકી, સ્લાઈસના બન્ને છેડા પાણી લગાડી ચોંટાડી દેવા. બીજા બે છેડા એમ ને એમ રાખવા. પછી તેના ઉપર છરીથી માખણ લગાડી, ગરમ ઓવનમાં 3500 ફે. ઉષ્ણતામાને કાઢી, ટોમેટો સોસ સાથે પીરસવા.

You may also like