કોટેજ ચીઝ સલાડ

(0 reviews)
કોટેજ ચીઝ સલાડ

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. કોટેજ ચીઝમાં પાઈનેપલના કટકા, એક સફરજનના કટકા, થોડી લીલી દ્રાક્ષ, અખરોટના કટકા, મીઠું, ખાંડ અને મરીનો ભૂકો નાંખી, તૈયાર કરવું. એક ડિશમાં લેટ્સનાં પાન મૂકી, વચ્ચે ચીઝ મૂકવું. પછી સફરજનની ચીરીઓ (લીંબુનો રસ નાંખીને) અને લીલી દ્રાક્ષ ચીઝની આજુબાજુ ગોઠવવાં. કેપ્સીકમની રિંગ, ટામેટાંની સ્લાઈસ અને છોલેલી કાકડીનાં ગોળ પૈતાંથી સજાવટ કરવી. ઉપર ક્રીમ પાથરી, થોડું પાઈનેપલનું સીરપ રેડી, ફ્રિજમાં મૂકી, ઠંડું કરવું.

You may also like