લો કાર્બ મેક્રોની સલાડ

(0 reviews)
લો કાર્બ મેક્રોની સલાડ

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. મેક્રોનીને બાફી લો અને ઠંડા પાણીમાંથી નિતારી લો.

    - શાકભાજી અને ઈંડાને ટુકડામાં સમારી લો.

    - ઈંડા સિવાય બધી જ સામગ્રીને મિક્સ કરી દો અને બરાબર હલાવો. તેમાં ઈંડાની સફેદી મિક્સ કરો.

You may also like