મેરીનેટેડ કેરટ્સ

(0 reviews)
મેરીનેટેડ કેરટ્સ

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. ગાજરને છોલી, વચ્ચેનો સફેદ ભાગ કાઢી, 3 ઈંચ લાંબી ચીરીઓ કરવી. કેપ્સીકમનાં બી કાઢી પાતળી ચીરીઓ કરવી. એક બાઉલમાં ટામેટાનો રસ, મીઠું, મરચું, ખાંડ, મરીનો પાઉડર, રાઈનો પાઉડર, સલાડ ઓઈલ, વિનેગર બધું ભેગું કરી હલાવી તેમાં ગાજરની ચીરીઓ અને કેપ્સીકમની ચીરીઓ નાંખી સલાડ તૈયાર કરી, રેફ્રિજરેટરમાં મૂકવું.

You may also like