મેયોનીઝ

(0 reviews)
મેયોનીઝ

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. સફેદ વિનેગરમાં મીઠું, ખાંડ, મરી અને રાઈનો પાઉડર નાંખી, ખૂબ હલાવવું. બટાકાને બાફી, છોલી, વાટી માવો કરી, તેમાં નાંખવો. પછી ક્રીમ નાંખી બરાબર હલાવી ધીમે ધીમે ઓલિવ ઓઈલ નાંખવું. તેમાં લીંબુનો રસ નાંખી, એકરસ કરવું. પછી ફ્રિજમાં મૂકવું.

You may also like