મેક્સિકન ડ્રેસિંગ

(0 reviews)
મેક્સિકન ડ્રેસિંગ

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. ટામેટાં, ડુંગળી, લસણ, લીલાં મરચાં, મરીનો પાઉડર, ખાંડ બધું ભેગું કરી, મિક્સરમાં વાટી લેવું. તેમાં સલાડ ઓઈલ મિક્સ કરી, ડ્રેસિંગ બનાવવું.

You may also like