બ્રેડ સમોસા

(0 reviews)
બ્રેડ સમોસા

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. એક વાસણમાં તેલ મૂકી, હિંગ નાંખી ડુંગળીનું કચુંબર વઘારવું. બદામી થાય એટલે અાદું-મરચાં-લસણની પેસ્ટ નાંખવી. પછી બટાકા, વટાણા, કેપ્સીકમની કતરી, મીઠું, મરચું, ખાંડ, ગરમ મસાલો અને તેલ નાંખી મિક્સ કરી, ઉતારી લીંબુનો રસ, કોપરાનું ખમણ અને તેલ નાંખી મિક્સ કરી, ઉતારી લીંબુનો રસ કોપરાનું ખમણ અને લીલા ધાણા નાંખી, હલાવી પૂરણ તૈયાર કરવું.

    ચણાના લોટમાં મીઠું, મરચું, હળદર, ચપટી સોડા અને થોડું ગરમ તેલનું મોણ નાંખી ખીરું બનાવવું.

    બ્રેડની સ્લાઈસને અાડી કાપી બે ભાગ કરવા. તેના ઉપર લીલી ચટણી લગાડી, વચ્ચે પૂરણ મૂકી, ત્રિકોણ અાકારે કટકો વાળી દેવો. જેથી સમોસા જેવો શેપ થશે. અાબુબાજુ પાણી લગાડી કિનાર ચોંટાડી દેવી. પછી ચણાના લોટના ખીરામાં બોળી, સમોસા તેલમાં તળી લેવા. સાથે દહીંની ચટણી બનાવવી.

You may also like