કેપ્સીકમ પેટીસ

(0 reviews)
કેપ્સીકમ પેટીસ

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. મરચાંને ધોઈ, બી કાઢી, સમારવાં, એક વાસણમાં થોડું તેલ મૂકી, હિંગ નાંખી મરચાં વઘારવા. સુવાળા થાય એટલે તેમાં ચણાનો લોટ અને મીઠું નાંખવું. ચણાનો લોટ શેકાય એટલે તલ, ખસખસ, કોપરાનું ખમણ, ખાંડ, ગરમ મસાલો, ધાણાજીરું અને વર્મિસેલીને થોડાં તેલમાં સાંતળી નાંખવી. પછી ઉતારી લીંબુનો રસ અને લીલા ધાણા નાંખવા.

    બટાકાને બાફી, છોલી, માવો બનાવવો. તેમાં મીઠું અને વાટેલા અાદું-મરચાં નાંખવા. અારારુટનું અટામણ લઈ બટાકાના માવામાંથી લાંબી પૂરી બનાવવી. તેના ઉપર મરચાંનો મસાલો મૂકી, પૂરી બેવડી વાળવી. અાજુબાજુનો ભાગ ચપ્પુથી કાપી, ત્રિકોણ અાકાર કરવો. પછી મેંદાની સેવના ભૂકામાં રગદોળી, તવા ઉપર તેલ મૂકી પેટીસ તળી લેવી. સાથે કોઈપણ ચટણી દહીંની કરવી.

You may also like