कचौरी

(0 reviews)
कचौरी

आवश्यक साहित्य (Ingredients)

बनविण्याचा मार्ग (Directions)

 1. मैदा, मीठ आणि सोडाबाइकार्बोनेट एकत्र मिळवावे, ६५ ग्रा. तेल टाकावे आणि चांगल्या तऱ्हेने मिळवावे पाणी ( साधारण ८० मिली) घेऊन नरम मळावे ओल्या कपडाने झाकून एका बाजुस ठेवावे.
  आले, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर कापावी.
  उडदाच्या डाळीस एक तास भिजवावे.
  नंतर वाटावे, कढईत तेल गरम करून त्यात वाटलेली डाळ, हिरवी मिरची, आले, हिंग आणि सर्व वाटलेले मसाले टाकावे. संपेपर्यंत शिजवावे, साखर मीठ आणि लिंबू मिळवावे. गॅसवर काढुन घ्यावे कोथिंबीर टाकावी आणि मिश्रणास थंड होऊ द्यावे.
  मळलेल्या मैद्याचे १२ गोळे करावे.
  प्रत्येक गोळ्यास हातावर घेऊन असे पसरावे कि ते मध्ये जाड व किनारीस पातळ असावे त्याच्या मध्ये तयार मिश्रण भरावे. किनारीस मोडुन गोल आकार देऊन हलकेच दबून चपटे करावे. कढईत तेल गरम करावे आणि कुरकुरी होईपर्यंत कचोरी लालसर आणि कुरकुरी होईपर्यंत तळावे. चिंचेच्या चटणी बरोबर वाढावे.

You may also like