भटुरे

(0 reviews)
भटुरे

आवश्यक साहित्य (Ingredients)

बनविण्याचा मार्ग (Directions)

  1. मैदा, मीठ आणि खमीर एका पेल्यात ठेवून व्यवस्थित मिळवावे. अंडे, दही आणि गरम पाणी टाकुन पीठास मळुन घ्यावे आणि ४-६ तासासाठी गरम ठिकाणी ठेवावे.
    आता याचे बरोबर ६ भाग करावे आणि पुर्‍यांसाठी गोल-गोल लाटावी. तेल गरम करून भटूरे लालसर तळावे नंतर छोल्यांबरोबर गरम गरम खावे.

You may also like