ब्रेडची कचोरी

(0 reviews)
ब्रेडची कचोरी

आवश्यक साहित्य (Ingredients)

बनविण्याचा मार्ग (Directions)

  1. नारळ खवून साखर घालून त्याचे सारण तयार करुन घ्यावे व साखर विरघळेपर्यंत शिजवून घ्यावे.त्यात वेलची पूड, बेदाणा व रोझ इसेन्स घालून गार होऊ द्यावे.ब्रेडच्या स्लाईसच्या कडा सुरीने काढून टाकाव्यात. नंतर एकेक स्लाईस पाण्यात टाकून हाताने दाबून पाणी काढून टाकावे.नंतर वरील सारण १ चमचा घेवून ब्रेडच्या स्लाईसवर ठेवून हाताने सर्व कडा जवळ आणून कचोरीसारखा गोल आकार द्यावा.अशा सर्व कचोर्‍या तयार करुन ताटात ठेवाव्यात व अगदी आयत्या वेळी तळाव्यात.फार सुंदर लागतात.

You may also like