કરી પાઉડર

(0 reviews)
કરી પાઉડર

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. સૂકાં આખાં મરચાંને થોડા તેલમાં સાંતળવાં. બીજી બધી વસ્તુ ધીમે તાપે શેકવી. પછી બધું ખાંડી, તેમાં હળદર ભેળવી, કાચની પેક બરણીમાં કરી પાઉડર ભરી રાખવો.

You may also like