લસણનો મસાલો

(0 reviews)
લસણનો મસાલો

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. લસણને ફોલી, તેની કળીઓને તેલમાં કડક તળવી. સૂકાં મરચાંને થોડા તેલમાં સાંતળવાં. સિંગદાણાને શેકી, છોડાં કાઢવાં. કોપરાને છીણી, થોડાક તેલમાં સાંતળવું. પછી અનારદાણા નાંખી, બધું ખાંડવું. તલને શેકી અંદર ભેળવી મસાલો તૈયાર કરવો.

You may also like