મસાલો – રસાદાર શાક માટે

(0 reviews)
મસાલો – રસાદાર શાક માટે

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. ચણાની દાળને ધીમે તાપે શેકી, બદામી રંગની થાય એઠલે ઉતારી, ઠંડી પડે એટલે ઝીણો લોટ દળાવવો. શિંગદાણાને શેકી, છોડાં કાઢી સંચાથી ઝીણો ભૂકો કરવો. કોપરાના છીણને થોડા તેલમાં સાંતળી, ખાંડી લેવું. તલ અને ખસખસને શેકીને ખાંડવાં. તજ, લવિંગ, એલચી, તમાલપત્ર, વરિયાળી અને અાખાં મરચાંને થોડા તેલમાં સાંતળી, બધું કોરું પડે એટલે ખાંડવું. લસણની કળીને ફોલી, તેલમાં તળી ખાંડવી. પછી બધું ભેગું કરી, કાચની પેક બરણીમાં મસાલો ભરી રાખવો. રસાદાર શાક બનાવતી વખતે 1 ચમચો મસાલો નાંખવાથી શાક ઘટ્ટ અને રસાદાર બને છે. દહીંવાળા શાકમાં પણ નાંખી શકાય.

You may also like