દાળિયાની ચટણી

(0 reviews)
દાળિયાની ચટણી

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. 25 ગ્રામ ચણાના દાળિયા, 5 લીલાં મરચાં,કટકો આદું, 25 ગ્રામ લીલા ધાણા, થોડું લીલું લસણ, મીઠું અને ખાંડ નાંખી ચટણી વાટવી. 50 ગ્રામ દહીંને વલોવી, તેમાં ચટણી મિક્સ કરવી.

You may also like