લીલા લસણની ચટણી

(0 reviews)
લીલા લસણની ચટણી

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. 50 ગ્રામ લીલું લસણ લઈ, ઉપરનાં છોડાં કાઢી, સમારી, ધોઈ, નિતારી, તેમાં 25 ગ્રામ સિંગદાણા, 5 લીલાં મરચાં, કટકો આદું, લીલા ધાણા અને મીઠું નાંખી વાટી તેમાં થોડો ગોળ નાંખી બરાબર વાટી લીલી ચટણી બનાવવી.

You may also like