લસણ ચટણી

(0 reviews)
લસણ ચટણી

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. મોટું જીડવું સૂકું લસણ લઈ, ફોલી, તેમાં 25 ગ્રામ સિંગદાણા, ત્રણ ચમચા સૂકું મરચું અને મીઠું નાંખી વાટવું. વાટતી વખતે પાણી લેવું. પછી તેમાં ગોળ નાંખી, વાટી, લાલ ચટણી બનાવવી.

You may also like