મોગલાઈ મસાલો (કાળો મસાલો)

(0 reviews)
 મોગલાઈ મસાલો (કાળો મસાલો)

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. સૂકાં અાખાં મરચાને થોડા તેલમાં સાંતળવાં. બધી વસ્તુને થોડા તેલમાં શેકી લેવી. એક દિવસ પહેલાં બધી ચીજો શેકીને રાખવી, જેથી કોરી પડે. બીજે દિવસે ખાંડી, ચાળી, કાચની પેક બરણીમાં ભરી લેવી.

You may also like