નવરત્ન કોરમા

(0 reviews)
નવરત્ન કોરમા

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. ગાજરનો વચ્ચેનો ભાગ કાઢી કટકા, છોલેલા બટાકાના કટકા, ફ્લાવરના કટકા અને વટાણા બધું વરાળથી શાક બાફી લેવું.

    એક તપેલીમાં ઘી મૂકી, ગરમ થાય એટલે છીણી સમારેલી ડુંગળી અને વાટેલો મસાલો સાંતળવો. મસાલો સંતળાઈ જાય અને ઘી ઉપર અાવે એટલે દહીં નાંખવું. ગ્રેવી ઉકળે એટલે બાફેલાં શાક, કાજુના કટકા, દ્રાક્ષ અને અખરોટના કટકા નાંખવા. ગ્રેવી ઉકળે એટલે તાપ ધીમો કરી મલાઈ અને લીલી દ્રાક્ષ નાંખી, 2 મીનીટ ઉકાળી નીચે ઉતારી લેવું. પીરસતી વખતે તની અંદર સફરજનનો છોલી, બારીક કટકા કરી, હલાવી ઉપયોગ કરવો.

You may also like