ફાફડા વાલોળ અને મેથીનાં મૂઠિયા

(0 reviews)
ફાફડા વાલોળ અને મેથીનાં મૂઠિયા

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. ફાફડા વાલોળના રેસા કાઢી, કટકા કરવા. એક તપેલીમાં તેલ મૂકી, મરચાંના કટકા અને લસણની કટકી નાંખી, વઘાર કરી, વાલોળ વઘારવી. તેમાં પ્રમાણસર પાણી, મીઠું અને સોડા નાંકવા. શાક બફાય એટલે તેમાં હળદર, મરચું, થોડીક ખાંડ, ગરમ મસાલો, ધાણાજીરું અને મૂઠીયાં નાંખી, ધીમા તાપ ઉપર મૂકવું. પાણી બધું બળે અને તેલ દેખાય એટલે ઉતારી, કોપરાનું ખમણ અને લીલા ધાણા નાંખવા.

You may also like