ગાર્ડન પેપર બોટ્સ

(0 reviews)
ગાર્ડન પેપર બોટ્સ

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. મકાઈને છોલી, છીણી, વાટી લેવાં. પછી મકાઈનો ભૂકો અને પાપડીના લીલવાને વરાળથી બાફી લેવાં. મરચાંનાં ડીંટાં અને બી કાઢી, તેના બે અડધિયાં કરવાં. પાણીમાં મીઠું નાંખી, મરચાં સાધારણ બાફવાં અને કોરાં કરવા. માખણ અથવા ઘીને ગરમ કરી, તેમાં ડુંગળી સાંતળવી. બ્રાઉન થવા દેવી નહિ. પછી તેમાં મકાઈના ટામેટાંના કટકા, લીલવા, કોપરાનું ખમણ અને મીઠું નાંખીને મિક્સ કરી ઉતારી લેવું. પછી મરચાંમાં શાક ભરવું. મરચાં ઉપર મરીનો ભૂકો છાંટવો, બેકિંગ ડિશમાં ઘી લગાડી મરચાં મૂકવાં. તેના ઉપર વધેલો મસાલો, લીલા ધાણા અને બ્રેડક્રમ્સ ભભરાવી, એક ચમચો માખણ અથવા ઘી રેડી, ગરમ ઓવનમાં 350 ફે. તાપે 30 મિનિટ બેક કરવું.

You may also like