ફણસી અને વડીનું શાક

(0 reviews)
ફણસી અને વડીનું શાક

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. ચણાના લોટમાં મીઠું, હળદર, મરચું, વાટેલાં અાદું-મરચાં, તલ, કોપરાનું ખમણ, તેલનું મોણ, લીલા ધાણા અને લીલા લસણને બારીક સમારી, ધોઈ, નિતારીને નાંખી, કણક બાંધવી. તેનો જાડો રોટલો બનાવી, પાતળા ઢાંકણમાં મૂકવો. એક તપેલીમાં પાણી ભરી, ઉપર છીણું કપડું બાંધી, કાપ ઉપર મૂકવું. પાણી ઉકળે એટલે રોટલાવાળું ઢાંકણું મૂકી, ઢાંકણ ઢાંકવું. રોટલો બફાઈ જાય એટલે ઉતારી ઠંડો પડે એટલે વડી કાપવી.

    ફણસીને લાંબી, પાતળી સમારી, ધોઈ, એક તપેલીમાં તેલ મૂકી, રાઈ-હિંગ નાંખી, ફણસી વઘારવી. તેમાં મીઠું, પાણી અને ચપટી સોડા નાંખવો. ફણસી બફાય એટલે હળદર, મરચું, વાટેલા આદું-મરચાં, તલ ખાંડ, ગરમ મસાલો અને ધાણાજીરું નાંખવું. ખદખદે એટલે વડી નાંખવી. વડી પોચી થાય અને શાક રસાદાર થાય એટલે ઉતારી, કોપરાનું ખમણ અને લીલા ધાણા નાંખવા.

You may also like