લોટ ભરેલાં રવૈયાં

(0 reviews)
લોટ ભરેલાં રવૈયાં

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. ડુંગળી અથવા કોઈપણ શાકને રવૈયાં જેમ કાપવું. ચણાના લોટમાં મીઠું મરચું, હળદર, ગરમ મસાલો, તલ અને તેનું મોણ નાંખી, લોટ તૈયાર કરી રવૈયામાં ભરવો. એક તપેલીમાં તેલ મૂકી, રાઈ, હિંગ અને મરચાંના કટકાનો વઘાર કરી તેમાં રવૈયાં મૂકવાં. ઢાંકણ ઢાંકી, તાપ ખૂબ ધીમો રાખવો. બફાઈ જાય એટલે વધેલો લોટ ઉપર ભભરાવવો. લોટ શેકાય એટલે ઉતારી લેવું.

    અાવી રીતે બટાકા, ભીંડા, ટામેટાં, ટીંડોરાં, કાકડી, પરવળ, કારેલાં, રીંગણાં, કેળાં વગેરે શાકનાં લીલા મસાલાનાં સૂકા મસાલાનાં અને લોટવાળાં રવૈયા થી શકે. ટામેટાં, કેળા જેવા કુમળા શાકનાં રવૈયામાં ચણાનો લોટ અને તેલનું મોણ દઈ શેકી, મસાલો નાંખી, પછી રવૈયામાં લોટ ભરવો. પરવળ, ટીંડોરા, બટાકાના રવૈયામાં ઉપર લોટ ભભરાવ્યા પછી એક ચમચો પાણી છાંટી બાફવા દેવાં.

You may also like