ગોળ કેરી

(0 reviews)
ગોળ કેરી

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. કેરીને ધોઇ, છોલી, ટુકડા કરી, ખાટા પાણીમાં બે દિવસ ડુબાડી રાખો. ત્યારબાદ એક સ્વચ્છ કપડાંમાં સુકવો. એક દિવસ બાદ સાવ કોરી થઇ ગયા પછી બધો મસાલો ઉમેરી ગોળ નાખી, ખાંડ મિક્સ કરી રાખી મૂકો. ૩-૪ દિવસ પછી ગોળ અને ખાંડ ઓગળે એટલે રસો તૈયાર થાય એટલે તલનું તેલ, વરિયાળી, મરી અને કેરી નાખી બરણીમાં ભરી લો.

You may also like