जिर्‍यामिर्‍याची सौम्य डाळ

(0 reviews)
जिर्‍यामिर्‍याची सौम्य डाळ

आवश्यक साहित्य (Ingredients)

बनविण्याचा मार्ग (Directions)

  1. डाळ शिजत ठेवताना त्यात चिमूटभर हिंग, २ चिमट्या हळद, पाव चमचा तेल, उभ्या चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या व फरसबीच्या शेंगाचे तुकडे घालावेत, वांगी किंवा तोंडली असल्यास देठ काढून टाकून मध्य्म तुकडे करावेत व भाजी डाळीत घालून पूर्ण शिजवावी.
    तव्यावर किंवा छोट्या कढईत वा पातेलीत पाव चमचा तेलावर जिरे व मिरे बदामी परतावे व त्याची पूड करावी. शिजलेल्या दाळीत ही पूड व मीठ घालावे.
    तेलाची फोडणी करून (मोहरी, हिंग व हळद) डाळीवर ओतावी व डाळ खाली उतरवावी. लिंबाचा रस घालून लगेच वाढावी. पथ्यासाठी किंवा आजाऱ्यासाठी फार चांगली आहे.

You may also like