दाबेली मसाला

(0 reviews)
दाबेली मसाला

आवश्यक साहित्य (Ingredients)

बनविण्याचा मार्ग (Directions)

  1. सर्व साहित्य एकत्र करुन कोरडंच भाजावे.

    थंड करुन मिक्सरमध्ये वाटून बारीक पावडर करावी.

    दाबेली बनवताना त्यात हा मसाला टाकावा आणि दावेलीची चव वाढवावी.

You may also like