चहा मसाला

(0 reviews)
चहा मसाला

आवश्यक साहित्य (Ingredients)

बनविण्याचा मार्ग (Directions)

  1. सर्व साहित्य एकत्र करुन बारीक कुटावे व चाळुन ठेवावे.

    पावसाळ्यात किंवा थंडीत हा मसाला घालून चहा करावा.

You may also like