બ્રેડ ફ્રુટ્સ પુડિંગ

(0 reviews)
બ્રેડ ફ્રુટ્સ પુડિંગ

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. એક વાસણમાં દૂધ ઉકળવા મૂકવું. કસ્ટર્ડ પાઉડરને થોડા દૂધમાં મિક્સ કરી નાંખવો. ઘટ્ટ થાય એટલે ઉતારી, ઠંડુ થાય એટલે કન્ડેન્સ્ડ મિલ્ક નાંખવુ.

    બ્રેડની સ્લાઈસના વાડકીથી કાપી ગોળ કટકા કરવા. તેને તૈયાર કરેલા કસ્ટર્ડમાં પલાળી, ઠંડા કરવા. એક ડિશમાં બ્રેડનો ઠરેલો એક કટકો મૂકવો. તેના ઉપર ફ્રુટ્સના કટકા મૂકવા. પછી તેના ઉપર બીજો બ્રેડનો કટકો મૂકી, આઇસિંગ કરી સજાવટ કરવી.

You may also like