સૂરણની ખીચડી

(0 reviews)
સૂરણની ખીચડી

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. સૂરણને છોલી, છીણી લેવું. છીણને તરત પાણીમાં નાંખવું. નહિતર કાળું પડી જાય. એક તપેલીમાં તેલ મૂકી, તેમાં તજ-લવિંગનો વઘાર કરી, છીણને નિચોવી, મીઠું અથવા સિંધવ ચોળી અંદર નાંખવું. શિંગદાણાને શેકી, છોડાં કાઢી, તેનો ભૂકો કરી નાંખવો. ખૂજ ધીમા તાપ ઉપર રાખી, ઉપર નાની થાળી ઢાંકી, તેમાં પાણી મૂકવું. જેથી વરાળથી બરાબર બફાય. સૂરણ નવું (અાસો મહિનાનું)ન હોય તો થોડું પાણી છાંટવું. બરાબર બફાય એટલે મરચું, તલ, વાટેલાં અાદું-મરચાં, તજ-લવિંગનો ભૂકો, ખાંડ અને એક ચમચો ઘી નાંખવા. બરાબર મિક્સ થઈ લોચા જેવું થાય એટલે ઉતારી, લીંબુનો રસ અને લીલા ધાણા નાંખવા.

    નોંધ – સૂરણ નવું ન હોય તો સૂરણની છીણને વરાળથી બાફી પછી ખીચડી બનાવવી.

You may also like