ખજૂરની રસમલાઈ

(0 reviews)
ખજૂરની રસમલાઈ

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. એક વાસણમાં દૂધ ઊકળવા મૂકવું. થોડું જાડું થાય એટલે ખાંડ નાંખવી. કેસરને વાટી, દૂધમાં ઘૂંટી અંદર નાંખવું. બાસુદી જાડી થાય એટલે એલચીનો ભૂકો નાંખી ઉતારી લેવું.

    ખજૂરના બી કાઢી, મિક્સરમાં વાટવું. તેમાં માવો, નાળિયેરનું ખમણ અને દળેલી ખાંડ નાંખી નાના બોલ્સ બનાવી શિંગોડાના પાતળા ખીરામાં બોળી, ઘીમાં તળી લેવાં. એક ડિશમાં બાસુદી કાઢી, તેમાં ખજૂરના બોલ્સ મૂકવા. ઉપર છોલેલી બદામ-પિસ્તાની કતરી અને ચારોળીથી સજાવટ કરી, ફ્રિજમાં મૂકી, રસમલાઈ ઠંડી કરવી.

You may also like