ગાજર સૂપ

(0 reviews)
ગાજર સૂપ

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. એક વાસણમાં 5 કપ પાણી મૂકી ઉકાળવું. ગાજરને છોલી, ધોઈ,વચ્ચેનો સફેદ ભાગ કાઢી, કટકા કરવા. બટાકા અને ડુંગળીને છોલી કટકા કરવા. ટામેટાના કટકા કરવા. પછી બધું પાણીમાં નાંખવું. બફાય એટલે ઉતારી, ઠંડું પડે એટલે લિક્વિડાઈઝરમાં નાંખી, એકરસ કરી ગાળી લેવું. પછી ઉકળવા મૂકવું. તેમાં મીઠું, મરીનો ભૂકો, તજનો પાઉડર, વ્હાઈટ સોસ અને ક્રીમ નાંખી સૂપ ઉતારી લેવો. બ્રેડના તળેલા કટકા સાથે ગરમ સૂપ આપવો.

You may also like