કેશ્યુનટ સૂપ

(0 reviews)
કેશ્યુનટ સૂપ

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. એક વાસણમાં માખણ મૂકી, ગરમ થાય એટલે ડુંગળી કાપીને નાંખવી. બદામી થાય એટલે શલગમ, બટાકાના કટકા, ગાજરનું છીણ અને પાણી નાંખી, બફાવા મૂકવું. બરાબર બફાઈ જાય એટલે ઉતારી, ઠંડું પડે એટલે મિક્સરમાં એકરસ કરી ગાળી લેવું. પછી તેને ઉકળવા મૂકવું. દૂધમાં કોર્નફ્લોર મિક્સ કરી નાંખી, થોડી વાર ઉકાળી ઉતારી લેવું. તેમાં કાજુનો કરકરો ભૂકો, મીઠું અને ખાંડ નાંખી, હલાવી લેવું. સૂપ ગરમ કરી, ક્રીમ અને એલચી- જાયફળનો પાઉડર નાંખી આપવો.

You may also like