રેડ સોસ

(0 reviews)
રેડ સોસ

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. એક વાસણમાં માખણ ગરમ કરવું. તેમાં મેંદો નાંખી શેકવો. પછી ધીમે ધીમે ટામેટાનો સોસ નાંખવો. જાડો થાય એટલે ઉતારી, મીઠું અને મરચું નાંખવું.

You may also like