પાતળભાજી

(0 reviews)
પાતળભાજી

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. એક તપેલીમાં પાણીનું અધરણ મૂકી, ઉકળે એટલે ચણાની દાળ ધોઈને નાંખવી. ચપટી સોડા નાંખવો. અડધી બફાય એટલે તેમાં અળવીનાં પાનની નસ કાઢી, સમારી, ધોઈ, અંદર નાંખવા. શિંગદાણાને શેકી, છોડાં કાઢી, અધકચરા ખાંડીને નાંખવા. બધું બરાબર બફાય એટલે ચણાના લોટને પાણીમાં મિક્સ કરી અંદર નાંખવો. પછી મીઠું, મરચું, હળદર, ગરમ મસાલો, તલ, વાટેલાં અાદું-મરચાં અને ગોળ-આબલીનું જાડું પાણી નાંખવું. તેલમાં રાઈ, હિંગ અને આખાં મરચાના કટકાનો વઘાર કરવો. જાડું રસાદાર થાય એટલે ઉતારી, વાટેલું લસણ અને લીલા ધાણા નાંખવા.

You may also like