સ્ટફ્ડ રસાદાર બટાકા

(0 reviews)
સ્ટફ્ડ રસાદાર બટાકા

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. ટામેટાના કટકા કરી, થોડું પાણી નાંખી, બાફી લેવા. ઠંડા પટે એટલે મિક્સરમાં વાટી, એકરસ કરી ગાળી લેવા. તેમાં મીઠું, મરચું, ખાંડ નાંખી રસને ગરમ કરવો. ઘટ્ટ થાય એટલે લસણની પેસ્ટ નાંખી, સોસ ઉતારી લેવો.

You may also like