ખજૂરના લાડુ

(0 reviews)
ખજૂરના લાડુ

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. ખજૂરનાં બી કાઢી, મિક્સરમાં વાટી માવો બનાવવો. સિંગદાણાને શેકી, છોડાં કાઢી, ભૂકો કરવો. નાળિયેરનું ખમણ બનાવવું. ખજૂરનો માવો, સિંગદાણાનો ભૂકો, નાળિયેરનું ખમણ ઘીમાં જુદાં જુદાં શેકી ભેગાં કરવું.

    એક વાસણમાં ઘી મૂકી, ગોળ કાપીને નાખવો. ગોળ ઓગળે અને ગોળનો પાયો થાય એટલે તેમાં ખજૂરનું મિશ્રણ નાંખવું. પછી કાજુ-બદામનો ભૂકો અને એલચી-જાયફળનો પાઉડર નાખી બરાબર મિક્સ કરી ઉતારી લેવું. હાથે ઘી લગાડી ગોળ લાડુ વાળવા. એક ડિશમાં ખસખસ મૂકી, લાડુ ઉપર ખસખસની ઓછી છાંટ અાવે તેમ રગદોળવા.

    નોંધ – પાર્ટી વખતે ખસખસને લાલ-લીલા-પીળા રંગમાં રંગી પછીથી લાડુ ખસખસ ાં રગદોળવા. અાથી રંગીન લાડુ અાકર્ષક લાગશે.

You may also like