આદુ પાક

(0 reviews)
આદુ પાક

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. આદુને છોલી, બરાબર ધોઈ, મિક્સરમાં માવો બનાવવો. ઘઉંના લોટને ઘીમાં શેકવો. કોપરાના છીણને થોડા ઘીમાં સાધારણ શેકી, હાથથી મસળી ભૂકો કરવો. ખસખસને શેકવી. એક વાસણમાં ઘી મૂકી, એલચીના દાણા નાંખી, આદુનો માવો સાંતળવો. તેમાં ઘઉંનો લોટ, કોપરાનું છીણ અને ખસખસ નાંખી, હલાવી ઉતારી લેવું.

    એક વાસણમાં ખાંડ લઈ, તે ડૂબે તેટલું પાણી નાંખી, ઉકાળવું થોડો લીંબુનો રસ નાંખી, મેલ કાઢવો. પછી કેસરની ભૂકીને દૂધમાં ઘોળી અંદર નાંખવી. ચાસણી બેતારી થાય એટલે આદુનું મિશ્રણ, એલચી-જાયફળનો ભૂકો, અને અડધા ભાગની બદામ-પિસ્તાની કતરી નાંખી, ઠરી જાય તેવું થાય એટલે થાળીમાં ઘી લગાડી, પાક ઠારી દેવો. ઉપર બદામ-પિસ્તાની કતરીથી સચાવટ કરવી. ચાંદીના વરખ લગાડવા હોય તો લગાડી શકાય.

You may also like