ગોળની પોળી રીત-1 (મહારાષ્ટ્રીયન વાનગી)

(0 reviews)
ગોળની પોળી રીત-1 (મહારાષ્ટ્રીયન વાનગી)

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. ચણાના લોટને તેલમાં શેકવો. પછી ઉતારી, સાધારણ ઠંડો પડે એટલે ગોળને કાપીને, સમળી, મિક્સ કરવો. થોડું દૂધ નાંખી, બરાબર લોચા જેવું કરવું. તેમાં નાળિયેરનું ખમણ અને એલચી-જાયફળનો ભૂકો નાંખી, પૂરણ તૈયાર કરવું.

    મેંદો અને રવો ભેગા કરી, ઘીનું મોણ નાંખી, દૂધથી કઠણ કણક બાંધવી. એક કલાક કણક ઢાંકીને રહેવા દેવી. પછી ખાંડી સુવાળી બનાવવી. તેની મોટી પૂરી વણી, તેના ઉપર પૂરણ પાથરી બીજી પૂરી તે જ માપની મૂકવી. બરાબર દબાવી, સરખી કરવી. પછી તવા ઉપર બન્ને બાજુ શેકી, ઉતારી ઘી લગાડવું.

You may also like