કેરીનું મલબારી અથાણું

(0 reviews)
કેરીનું મલબારી અથાણું

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. કેરીના ટુકડા કરો, તેમાં બધો જ મસાલો ભરો અને તેને કાચની બરણીમાં ભરીને ત્રણ દિવસ તડકે સુકવો. ચોથા દિવસે તેમાં તેલ રેડો. બરોબર મિકસ કરો. ત્યાર પછીના પાંચ દિવસ પછી અથાણું ખાવાના ઉપયોગમાં લો.

You may also like