કેરીનું ખાટું અથાણું

(0 reviews)
કેરીનું ખાટું અથાણું

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. સૌ પ્રથમ કેરીને ધોઇ-છોલી ટુકડા કરો. ત્યારબાદ એક કેરીનું ખમણ કરો. મરચું, રાઇ, મેથીના કુરિયા અને મીઠું મિક્સ કરો. તેલ ગરમ કરો. તેલને ગરમ થઇ સાવ ઠંડું પડે પછી મસાલામાં મિકસ કરો અને કેરી ટુકડા નાખી બોટલમાં ભરી લો.

You may also like