फलमाधूरी

(0 reviews)
फलमाधूरी

आवश्यक साहित्य (Ingredients)

बनविण्याचा मार्ग (Directions)

  1. संत्रे व मुसुंबे सोलून पाकळ्या सुट्या कराव्या, द्राक्षे धुवावी, बियांची द्राक्षे असल्यास अर्धी चिरून बिया काढाव्या. द्राक्षांची साल काही वेळा जाड असते. सोलावी. सफरचंद चिरून त्यावर लिंबाचा रस घालावा म्हणजे तुकडे काळे पडणार नाहीत.

You may also like