नारळाचे रायते

(0 reviews)
नारळाचे रायते

आवश्यक साहित्य (Ingredients)

बनविण्याचा मार्ग (Directions)

  1. दह्याखेरीज इतर सर्व पदार्थ एकत्र करून त्याची चटणी वाटावी व नंतर दह्यात कालवावी. जेवणात किंवा भजी, वडे इत्यादी उपहाराच्या प्रकाराबरोबर ही चटणी छान लागते.

You may also like