अननस थंडाई

(0 reviews)
अननस थंडाई

आवश्यक साहित्य (Ingredients)

बनविण्याचा मार्ग (Directions)

 1. खसखस दहा ते बारा तास आधी भिजवून ठेवावी.
  बदामाची साले काढून घ्यावी.
  ५० ग्रॅम बदाम व खसखस वाटून घ्यावी.
  उरलेल्या ५० ग्रॅम बदामाचे पातळ-जाड काप करून घ्यावे.
  वाटलेल्या मिश्रणात पाच ग्लास पाणी घालून ते गाळून घ्यावे.
  पाण्यात अननसाचे सरबत व साखर घालून हे मिक्सरमधून काढावे.
  त्यात अजून १ ग्लास पाणी घालून मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यावे व आयत्या वेळी अननसाचे तुकडे व बर्फाचा चुरा घालून अननस थंडाई पिण्यास घ्यावी.

You may also like