फ्रूट पंच

(0 reviews)
फ्रूट पंच

आवश्यक साहित्य (Ingredients)

बनविण्याचा मार्ग (Directions)

  1. साखरेत पाणी घालून १० मिनीटे उकळ्वावे.नंतर गार झाल्यावर सर्व रस त्यात ओतून फ्रीजमध्ये अगदी थंडगार करावा.
    आयत्या वेळी त्यात अगदी थंडगार पाणी घालून सर्व्ह करावे.

You may also like