કેળાંની વેડમી

(0 reviews)
કેળાંની વેડમી

આવશ્યક સામગ્રી (Ingredients)

બનાવવાની રીત (Directions)

  1. કેળાંને છૂંદીને તેમાં પૂરણની બધી સામગ્રી ભેગી કરો. લોટમાં મોણ જેટલું તેલ ભેળવી ગરમ પાણીથી કણક બાંધો. તેમાંથી પાતળી રોટલી વણી વચ્ચે કેળાંનું પૂરણ મુકીને રોટલી વણી લો. ત્યાર પછી બંને બાજુ કોરી શેકી લો અને ઉપર ઘી લગાવી ગરમ ગરમ વેડમીનો સ્વાદ માણો.

You may also like